จำหน่าย นกพันธุ์ ฟอพัส Forpus เลี้ยงเพื่อความสวยงาม เพลิดเพลิน และ มีความฉลาดถ้าเอาใจใส่ในการดูแล สามารถฝึกฝนให้ทำตามคำสั่งได้

โทร.086-361-9292 โอ LINE.matus