ขาย ลูก ลิงกระรอก หรือ ลิงกระรอกปากดำ Squirrel Monkey ชื่อวิทยาศาสตร์ Saimiri sciureus  เป็นลิงที่เชื่องกับคนมาก ต่างประเทศนิยมเลี้ยงมีความฉลาด IQ สูง

โดย ลิงกระรอก Squirrel Monkey มีนิ้วมือเหมือนมนุษย์เล็บไม่ยาว เวลาเราเล่นด้วยไม่เจ็บ เป็นลิงขนาดเล็ก ที่หางจะยาว ขนาดตัวรวมหางประมาณ 30 เซนติเมตร

EMAIL : tui.bigo@gmail.com

คลิปเพิ่มเติม คลิปขณะคลอดลูก

ติดต่อ 086-361-9292 LINE.matus

ขาย ลูกลิงกระรอก Squirrel Monkey เพศ เมีย เกิดวันที่ 14/6/58 และ วันที่ 15/6/58 1 คู่ ราคา 240,000 บาท

 

ลูก ลิงกระรอก Squirrel Monkey เพศเมีย และ ผู้ เกิดวันที่ 12 / 07 / 2016

ลูกลิงกระรอก เกิด 12/07/2016

猴子 松鼠  ลูก ลิงกระรอก หรือ ลิงกระรอกปากดำ Squirrel Monkey ลูกลิงกระรอกอายุ 4 เดือน