พ่อพันธุ์ โดเบอร์แมน Doberman Pinscher ลูก CH. Thailand มี CERTIFIED PEDIGREE รับรอง

เราจึงได้ลูกสุนัข โดเบอร์แมน Doberman Pinscher ที่มีโครงสร้างใหญ่ และ ขายราคาถูก รับรองนำไปเลี้ยงไม่ผิดหวัง  086-361-9292 โอ